פירוק ופינוי אסבסט

אסבסט הינו חומר מסוכן לבריאות, הן של העובד איתו והן של הנמצא בסביבתו לאורך זמן. הגורם למחלות בשימוש באסבסט הוא האבק שאנו עלולים לנשום, בין אם מדובר באבק טבעי הקיים בחומר הגולמי ובין אם באבק הנוצר מעיבוד החומר.

בשנת 1984 הותקנו בארץ תקנות מיוחדות שמטרתן להסדיר את השימוש באסבסט, ולפיהן יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בעבודה איתו. החלפת גגות אסבסט דורשת זהירות רבה, מיומנות ומקצועיות.

בטיחות מעל הכל!

אנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים בכל שלבי עבודות פירוק ופינוי האסבסט לרבות שימוש ברתמות בטיחות, קשירה למנוף בזמן העבודה, קשירה לאגדים ומרישים וכדומה. למעשה, אנו החברה היחידה בארץ המעסיקה שני מנופים בו זמנית: אל מנוף אחד רתומים העובדים למניעת נפילות, המנוף השני משמש להורדת מטענים.

כמו כן, באתר עבודת פירוק ופינוי האסבסט נערכת בדיקת ניטור סביבתית RTM2, לבדיקת כמות סיבי האסבסט באוויר. הבדיקה נעשית רק במקרה וישנה דרישה ע"י המשרד להגנת הסביבה בתכנית העבודה המאושרת.

במהלך השנים האחרונות מבצעת החברה פרוייקטים של אלפי מ"ר לפירוק ופינוי גגות, קירות ומבנים עשויים מאסבסט בכל רחבי הארץ.

האסבסט המפורק נארז באריזה יעודית ונשלח להטמנה באתרים מאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה. בסיום עבודת הפירוק ופינוי האסבסט מקבלים הלקוחות אישור איכלוס למבנה ודו"ח מסכם על עבודת פירוק ופינוי האסבסט.

פרויקטים נבחרים